Asiakkaitamme

Bulevardi Media

Bulevardi.fi on seudullinen portaali, joka kertoo seudun tärkeistä asioista seutulaisille ja seudun ulkopuolisille. Bulevardi on seudun sosiaalinen media, jonka sisältöön voivat vaikuttaa kaikki seutukuntalaiset. Portaali tarjoaa monta erilaista tapaa tuoda esiin uutisia, tapahtumia, yrityksiä, tiedotettavaa. Bulevardi.fi on tietokantapohjainen. Tekninen toteutus on selkeä, helppokäyttöinen ja laajentuminen on mahdollista helposti. Olemme laajentaneet Bulevardin sisältöä mm. tuottamalla videoita yms.

Bulevardi tunnetaan runsaudestaan. Vuosi avauksen jälkeen perustettiin Bulevardi-lehti, jota jaetaan yli 33.000 kpl ja jakoalueena Forssan seudun kuntien lisäksi on Loimaa, Karkkila ja Somero. Lehden materiaali sijoitetaan myös portaaliin luettavaksi, ilmoitukset ovat bannereiden takana ponnahduksina ja materiaalia markkinoidaan Bulevardilla uutisissa. Näin lehden materiaali on kauemmin luettavissa kuin vain lehdessä ja lehti tukee Bulevardin markkinointia ja tarjoaa lisää luettavaa lehden aiheista, teemoista ja asiakkaista.

www.bulevardi.fi

Aloitetaanko yhteinen matka?